Organization - National Advisory Board

National Advisory Board

 • Hiroko Akiyama
 • Hirosh Azuma
 • Yoshimichi Ejima
 • Machiko Fukuhara
 • Yutaka Haruki
 • Toshiteru Hatayama
 • Nobuo Ibuka
 • Hiroshi Imada
 • Takayoshi Kaneko
 • Hiroshi Kimura
 • Tomio Kinoshita
 • Shozo Kojima
 • Junshiro Makino
 • Seiichiro Namba
 • Gosaku Naruse
 • Masami Oda
 • Hiroshige Okaichi
 • Tadasu Oyama
 • Kunio Shiomi
 • Seisoh Sukemune
 • Osamu Takagi
 • Koji Tanaka
 • Tamotsu Toshima
 • Keiichiro Tsuji
 • Takiji Yamamoto
 •  
 •