Organization - Organizing Committee

Organizing Committee

 • Ikuo Daibo
 • Toshihiko Endo
 • Kazuo Fujita
 • Hiromi Fukada
 • Tatsuya Hirai
 • Satoshi Hirata
 • Masayoshi Hironaka
 • Akihisa Hirota
 • Takahiro Hoshino
 • Shinichi Ichikawa
 • Ken’ichi Ikeda
 • Hisato Imai
 • Mutsumi Imai
 • Hiroshi Imamizu
 • Shoji Itakura
 • Yuji Itoh
 • Yukio Itsukushima
 • Masako Jitsumori
 • Miyuki Kamachi
 • Minoru Karasawa
 • Hitoshi Kasai
 • Jun-ichiro Kawahara
 • Nobuyuki Kawai
 • Toshio Kawai
 • Shinobu Kitayama
 • Kazuko Kosaka
 • Hidefumi Kotani
 • Takashi Kusumi
 • Tomoko Kuwabara
 • Takahiko Masuda
 • Mie Matsui
 • Makiko Mikuni
 • Takao Minami
 • Naomi Miyake
 • Kiyotaka Miyazaki
 • Kazuo Mori
 • Kazunori Morikawa
 • Yuji Moro
 • Isamu Motoyoshi
 • Ikuya Murakami
 • Koji Murata
 • Sadahiko Nakajima
 • Makoto Nakamura
 • Koichi Negayama
 • Yoshiaki Nihei
 • Shin’ya Nishida
 • Shinobu Nomura
 • Sonoko Ogawa
 • Toshiki Ogawa
 • Ken-ichi Ohbuchi
 • Hideki Ohira
 • Takashi Ohshima
 • Hiroto Okouchi
 • Mariko Osaka
 • Naoyuki Osaka
 • Jun Saiki
 • Hirofumi Saito
 • Satoru Saito
 • Masamichi Sakagami
 • Takayuki Sakagami
 • Shinji Sakamoto
 • Yuji Sakano
 • Shogo Sakata
 • Kenzo Sakurai
 • Tatsuya Sato
 • Yoko Sawamiya
 • Kaoru Sekiyama
 • Atsushi Senju
 • Sumi Shigeno
 • Shinsuke Shimojo
 • Haruhiko Shimoyama
 • Toshiaki Shirai
 • Tomoko Sugimura
 • Hiroko Sugiwaka
 • Naoko Sugiyama
 • Masao Suzuki
 • Naoto Suzuki
 • Masao Tachibana
 • Gentaro Taga
 • Yoshio Takane
 • Shinmasa Tanaka
 • Masabumi Tokoro
 • Masaki Tomonaga
 • Akira Tsuda
 • Takashi Tsukiura
 • Mitsuyo Tsuru
 • Ken-ichiro Tsutsui
 • Nobuko Uchida
 • Yasuhiro Ujiie
 • Katsumi Watanabe
 • Shigeru Watanabe
 • Takeo Watanabe
 • Hiroshi Yamada
 • Toshio Yamagishi
 • Masami K. Yamaguchi
 • Shoji Yamaguchi
 • Susumu Yamaguchi
 • Jun-ichi Yamamoto
 • Keizaburo Yamaya
 • Kazuhiko Yokosawa
 • Masao Yokota
 • Sakiko Yoshikawa